5851 GA Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Phone: (770) 907 - 7102
HTAManager@hindutempleofatlanta.org
Tax ID: EIN-58-1602137
Temple Timings
Sun -Thu: 9:00 AM - 9:00 PM
Fri & Sat: 9:00 AM - 9:00 PM
This Month at HTA
Date Time Event
07/31/2014Naga Panchami & Garuda Panchami
07/31/201411:00 AMNagendra Abhishekam & Garuda Abhishekam
UPAKARMA
08/09/20147:30 amRig Veda Upakarma
08/10/20147:30 amYajur Veda Upakarma
08/28/20147:30 amSama Veda Upakarma
Siva Aalaya Panchahnika Brahmotsavam
08/13/20147:30 AM - 1:00 PMRamaLingeswara Suprabhatam
08/13/2014Punyahavaachanam
08/13/2014Panchagavya Suddhi
08/13/2014Raksha Bandhanam
08/13/2014Aacharya Rutvikvaranam
08/13/2014Mrutsangrahanam
08/13/2014Ankurarpanam
08/13/2014Agni Prathishta
08/13/2014Vastu Homam
08/13/2014Suryaprabha Vahana Prakara Utsavam
08/13/2014Nava Khumbha Aaradhana
08/13/2014Bheritaadana Dhwajarovahanam
08/13/2014Baliharanam
08/13/2014Maha Mangala Harathi & Teerdha Prasada Viniyogam
08/13/20145:00 PM - 9:00 PMNityanaradhana & Yagasala Puja
08/13/2014Hamsa Vahana Prakara Utsavam
08/14/20148:00 AM - 1:00 PMRamalingeswara Suprabhatam, Ganapathi Puja
08/14/20145:00 AM - 9:00 PMNityaradhana, Yagasala Dwara Puja
08/14/2014Gaja Vahana Prakara Utsavam
08/15/20148:00 AM - 1:00 PMRamalingeswara Suprabhatam, Nityaradhana
08/15/2014Lalita Sahasranama Homam
08/15/2014Laghu Purnahuthi
08/15/20145:00 am – 9:00 pmNityaradhana, Yagasala Dwara Puja
08/15/2014Vrushabha Vahana Prakara Utsavam
08/15/2014Samuhika Lalita Shasranama Kumkumarchana
08/16/20147:00 am – 1:30 pmRamalingeswara Suprabhatam, Nityaradhana
08/16/2014Rudra Homam
08/16/201410:30 amSri ParvathaVardhini sameta Ramalingeswara Visesha Kalyana Utsavam
08/16/201412:00 noonGrand Ratha Yatra
08/16/20145:00 pm – 9:00 pmNityaradhana, Yagasala Dwara Puja, Nitya Homam
08/16/2014Ashwa Vahana Prakara Utsavam
08/16/2014Maha Bilvarchana with Rudra Kramam
08/17/20148:00 am – 10:00 pmRamalingeswara Suprabhatam, Nityaradhana
08/17/2014Maha Purnahuthi
08/17/201410:00 AMMahanyasam
08/17/2014Ashtottara Sata Vasanta Rudra Kalasabhishekam
08/17/2014Navakumbha Sthapana Purvaka Trisula Avabhrutasnanam
08/17/20145:30 am – 9:00 pmNityaradhana
08/17/20146:00 PMRavanasura Vahana Prakara Utsavam
08/17/20148:00 PMSri RamaLingeswara Swami Maha Sayanotsavam
08/17/20149:00 PMMaha Mangala Harathi, & Teerdha Prasada Viniyogam
Dates to Remember
Special Dates
Panchanga
BalaVihar Registration
BalaVihar Registration for New Children

Click Here for:
Registration Instructions
Registration Form
Online Payment
Upcoming Events
08/13/2014 - Siva Aalaya Panchahnika Brahmotsavam
Upcoming Events
21h Varshikotsavam & 14th Brahmotsavam
May 22 thru May 29, 2013

SAT/PSAT Course Starts on June 1